Holland: Navigation im Wattenmeer - Tipps

Vlieland von oben, Hafen und Leuchtturm

Buchtipp: Segeln in Gezeitengewässern

Segeln in Gezeitengewässern - Theorie und Praxis der Tidennavigation

(Anzeige) Bielefeld (SP) Alles zum Thema Gezeitennavigation beschreibt Wilfried Krusekopf in seinem 2017 erschienenen Buch "Segeln in Gezeitengewässern - Theorie und Praxis der Tidennavigation". Er geht weit über das Schulbuchwissen hinaus. Mehr im sailpress.com-Bücherschapp. Oder gleich bei Amazon bestellen.

Seemannschaft im Gezeitenrevier

"Seemannschaft im Tidenrevier" von Dr. Michael Steenbruck.

Beim Palstek-Verlag ist die zweite überarbeitete Auflage (2016) "Seemannschaft im Tidenrevier" von Dr. Michael Steenbruck erschienen. Sehr fundiertes Buch, das von Wetter über Seemannschaft und Revierinfos deutsche Nordseeküste bis hin zur Gezeitenrechnerei (mit Tidenrechenprogramm) alle wichtigen Themen behandelt.

Leuchtturm Brandaris von oben - by night

Der Brandaris weist in der Waddenzee den Weg

Leuchtturm (vuurtoren) Brandaris in West Terschelling. Im Turm ist die Verkehrszentrale Brandaris (Kanal 02) untergebracht. Der Kanal muss zwischen Kornwerderzand und Vlieland/Terschelling zwingend abgehört werden.
Leuchtturm (vuurtoren) Brandaris in West Terschelling. Im Turm ist die Verkehrszentrale Brandaris (Kanal 02) untergebracht. Der Kanal muss zwischen Kornwerderzand und Vlieland/Terschelling zwingend abgehört werden.

Terschelling: Schuitengat wieder befahrbar

Das Schuitengat wurde im Mai 2015 nach Nordwesten verlegt und ist mit gelben Tonnen markiert. Die aktuellen Tiefen gibt es bei www.wadvaarders.nl.

Das Wattfahrwasser Schuitengat im Westen von Terschelling wurde im Mai 2015 nach Nordwesten verlegt. Es ist mit gelben Tonnen (SG A bis K) an den tiefsten Stellen markiert. Die flachste Stelle hatte bei HW 2,20 Meter in Fahrwassermitte nach LAT laut Wadvaarders.nl im Juni 2015. Offenbar vertieft sich das Fahrwasser. Es ist die kürzeste Verbindung zwischen Vlieland und Terschelling.

Holländische Inseln: Liegeplatz-Situation online

Workum (SP) Auf den holländischen Inseln Texel, Vlieland, Terschelling und Ameland kann man sich via Internet über freie Plätze informieren. Das soll die Situation in den Sommermonaten entspannen, wenn wegen Überfüllung der Häfen oft nur noch ein Ankerplatz im Wattenmeer bleibt. Online-Reservierungen sind aber nicht möglich und wohl auch nicht geplant. In 2014 ist neben Texel, Vlieland und Terschellung nun auch Ameland hinzugekommen.

Workum (SP) Auf den holländischen Inseln Texel, Vlieland, Terschelling und Ameland kann man sich via Internet über freie Plätze informieren. Das soll die Situation in den Sommermonaten entspannen, wenn wegen Überfüllung der Häfen oft nur noch ein Ankerplatz im Wattenmeer bleibt. Online-Reservierungen sind aber nicht möglich und wohl auch nicht geplant. In 2014 ist neben Texel, Vlieland und Terschellung nun auch Ameland hinzugekommen.

Für das neue Online-Auskunftsystem gab es von der Convenant Vaarrecreatie Waddenzee (Vereinigung Freizeitschifffahrt Wattenmeer) einen Zuschuss. Bereits jetzt gibt es in den meisten holländischen Häfen Bezahlautomaten (Liggeld-betaalautomaat), an denen man 24 Stunden seinen Liegeplatz bezahlt und zugewiesen bekommt.

Infos mit Überblick über die aktuelle und künftige Liegeplatz-Situation auf Ameland, Terschelling, Vlieland und Texel: www.waddenhavens.nl.

Video über den Yachthafen Oudeschild auf Texel

Nur noch gelbe Tonnen im Molengat

Die Betonnung des Fahrwassers Molengat an der Südwestspitze von Texel / Niederlande wurde geändert: Es liegen nur noch gelbe Tonnen für die Sportschifffahrt aus.

Molengat vor Texel: Betonnung verändert

Workum (SP) Das Fahrwasser Molengat an der Westküste von Texel ist nur noch mit gelben Tonnen für die Sportschifffahrt betonnt. Die kardinalen Tonnen für die versunkenen Bunker sind noch nicht am Ort. Es gibt keine befeuerten Tonnen mehr.

Hier die Meldung der KNMI:

Den Helder, 8 april 2013

Watersporters opgelet!! De normale betonning in het Molengat bij Texel is in zijn geheel opgenomen en vervangen door recreatie-betonning.

Enige jaren geleden zijn de lichtboeien in het Molengat vervangen door blinde tonnen. Toen was er al sprake van dat de betonning in zijn geheel zou worden opgenomen in verband met verontdieping van het vaarwater. Nu is het zover en is alle betonning verdwenen.

Er is recreatie-betonning voor in de plaats gekomen. D.w.z. waar vroeger de groene betonning lag ligt nu niets meer. De rode tonnen zijn vervangen door de gele recreatiebetonning. Hierbij aangetekend dat de Verkenner Molengat en de MG2 weggehaald zijn en niet door andere boeien zijn vervangen. Op ongeveer de oude plek van de MG2A ligt nu de gele ton MG-A. Dit loopt door tot de MG-H die ongeveer op de plek van de MG16 ligt.

Op het Marsdiep werd de ingang van het Molengat aangegeven door de cardinale lichtboei S14-MG17 en de rode lichtboei T2. De eerst genoemde boei is opgenomen en vervangen door de T2. Op de oude plek van de T2 ligt niets meer.

De cardinale boeitjes die de onder water liggende bunkers onder de kust van Texel markeren liggen nog steeds op hun plek.

Ter illustratie zijn kaarten bijgevoegd.

Let op! Deze kaarten (Hydr. krt. 1811.2 uit 2011) zijn niet bedoeld voor navigatie en geven alleen een voorbeeld. De posities van de boeien zijn dus niet geheel correct.

Houdt er ook rekening mee dat de nieuwe hydrografische kaarten van de 1800 serie pas in de zomer uitkomen en dat het nog wel enige tijd kan duren voor de elektronische kaarten zijn bijgewerkt. Dus doe voorzichtig bij het bevaren van het Molengat. Wij raden u aan het zeegat bij wind uit de noord of de noordwest boven Bf. 6 te vermijden.

Quelle/bron: KNMI, http://www.knrm.nl/waar-wij-zijn/reddingstations/den-helder/nieuws/?contentID=6BA7B1B5

Neu: Fahrwasser für Recreatievaart

Neu ab 2012: Im niederländischen Wattenmeer wurden zwischen Harlingen und Vlieland/Terschelling/Nordsee zwei neue Fahrwasser für die Sportschifffahrt (Recreatievaart) neben dem stark befahrenen Hauptfahrwasser ausgetonnt. Es wird den Sportschiffern dringend empfohlen, sie zu nutzen.
Neu ab 2012: Im niederländischen Wattenmeer wurden zwischen Harlingen und Vlieland/Terschelling/Nordsee zwei neue Fahrwasser für die Sportschifffahrt (Recreatievaart) neben dem stark befahrenen Hauptfahrwasser ausgetonnt. Es wird den Sportschiffern dringend empfohlen, sie zu nutzen.

Wattenmeer: neue Fahrwasser für Sportschifffahrt

Neu ab 2012: Im niederländischen Wattenmeer wurden zwischen Harlingen und Vlieland/Terschelling/Nordsee zwei neue Fahrwasser für die Sportschifffahrt (Recreatievaart) neben dem stark befahrenen Hauptfahrwasser ausgetonnt. Es wird den Sportschiffern dringend empfohlen, sie zu nutzen.

Harlingen (SP) Auf dem Weg zwischen Harlingen und Vlieland/Terschelling/Nordsee will die Rijkswaterstaat Berufs- und Sportschifffahrt weiter entzerren: Zusätzlich zum Fahrwasser Hanerak (Recreatievaart) längs des Pollendams wurden zwei weitere Fahrwasser speziell für die Sportschifffahrt betonnt. Diese Routen haben mindestens 2,70 Meter bei LAT und werden Seglern und Motorbootfahrern dringend empfohlen. Südlich des Pollendams gibt es bereits eine mit gelben Tonnen betonnte Strecke.

Westlich des Pollendams (P-Tonnen) beginnt nun im Blauwe Slenk (BS-Tonnen) nördlich des Hauptfahrwassers ein zweites Recreatievaart-Fahrwasser bis zur Tonne BS 18.

Und ab der Leuchttonne BS 8 bis zum Vlieree wurde ebenfalls nördlich der Hauptstrecke ein drittes Fahrwasser für die Sportschifffahrt ausgetonnt.

Flyer mit Infos und Kartenausschnitten gibt es an Schleusen und in Häfen.

Infos unter: www.varendoejesamen.nl.


Originaltext (Quelle Wadvarders.nl):

Rijkswaterstaat Waterdistrict Waddenzee heeft in de Blauwe Slenk naast de betonde vaargeul op twee plaatsen een route uitgelegd ten behoeve van de recreatievaart. Deze routes wordt dringend aanbevolen en hebben een diepte van 2,70 meter bij LAT. Een flyer ter informatie naar de vaarweggebruiker is nog in de maak en wordt te zijner tijd bij havens en sluizen verspreid. Zie iidesk.

In de betonde geul van Harlingen naar zee varen grote en snelle schepen, die door wind en stroom vaak veel ruimte nodig hebben. Het is daarom verstandig om als recreatievaarder deze hoofdvaargeul te mijden.

Het dringende advies van Rijkswaterstaat is om de aanbevolen routes met gele betonning te gebruiken die zich op enkele plaatsen naast de hoofdvaargeul bevinden.

De recreatiegeul “Hanerak” loopt ten zuiden evenwijdig langs de Pollendam.
Vanaf de westzijde van de Pollendam (P) bevindt zich aan de noordzijde van de vaargeul Blauwe Slenk (BS) een recreatieroute met gele betonning naar de BS18.
Vanaf de rode lichtboei BS8 ligt aan de noordzijde nog een recreatieroute met gele betonning die door loopt tot aan de Vlieree.

Kijk als u oversteekt, bijvoorbeeld van het “Hanerak” naar de recreatiegeul aan de noordzijde van de Blauwe Slenk, goed om u heen en vooral achterom!

Voor de overige gedeelten van de vaarweg Harlingen – Noordzee geldt:

Houdt zoveel mogelijk stuurboordzijde van de vaargeul. En ga niet kruisen bij naderende vaart.
De grote schepen zijn bij u, voordat u een goede inschatting heeft kunnen maken voor een veilige vaart.

Het Knooppuntenboekje wordt aangepast en is binnenkort te downloaden op de website www.varendoejesamen.nl.

Terschelling: neue Verkehrsregeln für de Slenk

Ansteuerung Terschelling, niederländisches Wattenmeer (Waddenzee): Im Fahrwasser gelten neue strengere Regeln. Im Bild: Traditionssegler vor dem Leuchtturm Brandaris, der Verkehrszentrale - Kanal 02 "Brandaris".

Terschelling (SP) Für das enge Fahrwasser vor Terschelling, de Slenk, gelten seit Beginn 2012 strengere Verkehrsregeln. Dort war es wegen des ständig versandeten Fahrwassers zuletzt häufig zu Grundberührungen von Fährschiffen und gefährlichen Begegnungen mit der Sportschifffahrt gekommen.

Für das Fahrwasser de Slenk (Wattenmeer-Seekarte 1811.5, Detailkarte D) gilt ab sofort:

1. Motor muss stand by sein, wenn ein Motor vorhanden ist.

2. Vor Fährschiffen darf nicht gekreuzt werden

3. Hörpflicht auf UKW-Kanal 2 / Marifoon Kanal 2. (Der Blockkanal 2 - "Brandaris" - ist im dortigen gesamten Seegebiet ohnehin Pflicht).

Tipp: Blockkanal 2, "Brandaris", live mithören.


Auszug aus der Original-Bekanntmachung des NL-Verkehrsministers:

Bekendmaking Verkeersbesluit Scheepvaartverkeerswet

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, Scheepvaartverkeerswet en het Besluit administratieve bepalingen inzake het scheepvaartverkeer, bekend dat bij besluit van 12 januari 2012, nummer DNN 2012/161 besloten is om:

– een verkeersaanwijzing te geven met dezelfde strekking als een verkeersteken met betrekking tot de scheepvaartweg ‘de Slenk’, zoals aangegeven in de hydrografische zeekaart serie 1811.5, detailkaart D.

Verkeersdeelnemers op de scheepvaartweg ‘de Slenk’, zoals aangegeven in de hydrografische zeekaart serie 1811.5, detailkaart D, dienen:

1. de motor standby te houden voor schepen uitgerust met een motor;

2. niet de koers te kruisen bij nadering van de veerboot;

3. hun marifoon uit te luisteren op VHF kanaal 2 (VTS Terschelling) voor schepen uitgerust met een marifoon.

Soll Schuitengat wieder ausgebaggert werden?

Das Schuitengat ist die kürzeste Verbindung zwischen Terschelling und dem Vliestroom.

Terschelling (SP) Der Gemeinderat von West-Terschelling hat beschlossen, die Möglichkeit eines neuen, kürzeren Fahrwassers über das Schuitengat prüfen zu lassen. Der Weg über den Slenk sei zu schmal, zu lang und wegen des Verkehrs auch zu gefährlich geworden, befanden die Politiker. Das Schuitengat war bereits früher einmal ein Fahrwasser, das westwärts in den Stortemelk zwischen Vlieland und Terschelling führte. Er war eine ideale Verbindung zwischen den beiden Inseln.
Quelle: www.waddenzee.nl/www.omropfryslan.nl

Anmerkung: Flachgehende Boote können bei HW immer noch rüber, die maximale Tiefe liegt aber nur bei etwa 1,90 Meter bei Spring bzw. 1,60 Meter bei Nipp (April 2012).

Alle Fahrwassertiefen im niederländischen Waddenmeer/Waddenzee gibt es hier.

Windvorhersage für West-Terschelling


Windvorhersage mit Böen sowie Luftdruck, Bewölkung und Temperatur für West-Terschelling (Waddenzee/Wattenmeer, niederländische Küste).

Seekarten-Berichtigungen

Berichtigungen für niederländische Seekarten gibt es unter www.defensie.nl. Einfach Kartennummer und letzte Berichtigung / Ausgabe eingeben.

NfS / Berichten aan Zeevarenden - Wassertiefen

In den Niederlanden gibt es die Nachrichten für Seefahrer (NfS) beziehungsweise Berichten aan Zeevarenden auch in Englisch (Notice to Mariners, NtM) unter www.defensie.nl.

Dort kann man sich auch Korrekturblätter (verbederblad), sofern vorhanden, aus den PDF-Dateien ausdrucken und auf die Karten kleben. Das gilt auch für die Sportbootkartensätze.

Eine Liste mit allen Korrekturen zu den jeweiligen Karten (Cumulatieve lijst van BaZ's / Cumulative list of NL NM) gibt es unter "Download Periodieke lijsten".

Thema "Waddenzee/Wattenmeer Niederlande und Wassertiefen in den Fahrwasser: Dort gibt es auch die jeweils aktuellen Wassertiefen in den niederländischen Wattfahrwassern (Download Dieptestaat overzicht)

Ansteuerung von Terschelling

Segelyacht "Kleine Möwe" vor Terschelling, niederländisches Wattenmeer. Links der Leuchtturm mit Verkehrszentrale Brandaris. - by Yachtfernsehen.com
Segelyacht vor Terschelling, niederländisches Wattenmeer (Waddenzee). Links der Leuchtturm mit der Verkehrszentrale Brandaris.

Holland: Navigation - Fahrpläne fürs Wattenmeer

Ansteuerung Vlieland, Untiefentonne ZS 11/VS2.

Gezeitennavigation in den Niederlanden - Fahrpläne fürs Wattenmeer

Segeln in Holland: Wann muss ich im niederländischen Wattenmeer (Waddenzee) starten, um sicher über Untiefen (Wattenhochs) zu kommen und den nächsten Hafen zu erreichen? Die Vertrektijden Getijdenhavens des Watersportalmanak geben für alle üblichen Routen im holländischen Wattenmeer Auskunft. Sie berücksichtigen auch die jeweiligen Stromverhältnisse.

Tipp: Etwas umfassender ist der Jachtschipper.nl, Download (PDF) aller Abfahrtszeiten in Holland / den Niederlanden, um die Gezeitenströme zwischen Yachthäfen beziehunsgweise Seeschleusen bestmöglich auszunutzen.

Alle Zeiten von und nach Texel (Adviesvertrektijden van en naar Oudeschild, Texel (PDF-Download).

Alle Zeiten für Törns von und nach Vlieland (Advies vertrektijden vanaf Vlieland).

Beispiele für Fahrten im niederländischen Wattenmeer (Abfahrtszeiten):

Von Kornwerderzand nach Vlieland / Terschelling via Blauweslenk:


Abfahrt Schleuse Kornwerderzand: bei Hochwasser (HW) Kornwerderzand.

Von Kornwerderzand nach Vlieland / Kornwerderzand via Inschot:

Abfahrt Schleuse Kornwerderzand: eine Stunde vor Hochwasser (HW) Kornwerderzand.

Von Kornwerderzand nach Oudeschild/Texel:
HW Kornwerderzand bis drei Stunden nach HW

Von Oudeschild/Texel nach Kornwerderzand via Texelstroom:
ein bis drei Stunden nach NW Texel

Von Oudeschild/Texel nach Vlieland/Terschelling via Scheurrak:
zwei Stunden vor HW Texel

Von Oudeschild/Texel nach Vlieland/Terschelling via Molengat/Nordsee (außenrum):
eine Stunde vor NW Texel

Von Terschelling nach Oudeschild/Texel via Nordsee:
Zwei Stunden von HW West-Terschelling

Von Vlieland nach Kornwerderzand via Boontjes:
Eine Stunde vor HW Vlieland

Von Vlieland nach Kornwerderzand via Inschot/Zuidoostrak:
Drei Stunden vor HW Vlieland

Von Vlieland nach Terschelling via Slenk oder Schuitengat:
Eine Stunde vor HW Vlieland


Wattenmeer zum Weltnaturerbe erklärt

Der Vliehorst auf Vlieland - eine Dünenlandschaft wie im Bilderbuch. Leider auch militärisches Übungsgebiet. Außerhalb der Ballerei aus Jets kann man den Westteil von Vlieland aber mit dem abenteuerlichen Vliehorst-Express besuchen. Bootsausflüge werden auch von Texel angeboten.

Im Jahre 2009 erklärte die UNESCO das Wattenmeer zum Weltnaturerbe. Seitdem steht das Wattenmeer auf einer Stufe mit Landschaften wie dem Grand Canyon in den USA und dem Great Barrier Reef in Australien. Zum UNESCO-Weltnaturerbe gehören ab sofort die deutschen Wattenmeer-Nationalparks Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie das niederländische Wattenmeer-Schutzgebiet.

Das Wattenmeer ist eine der letzten ursprünglichen Naturlandschaften Mitteleuropas und mit einer Fläche von zirka 13.000 Quadratkilometern eines der größten Feuchtgebiete der Erde. Es bietet einen unverzichtbaren Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. So ziehen beispielsweise jährlich zehn bis zwölf Millionen Vögel durch das Wattenmeer, darunter auch zahlreiche gefährdete Arten.

Infos unter www.wattenmeer-weltnaturerbe.de.

Boontjes wurde ausgebaggert

Harlingen (SP) Das Fahrwasser Boontjes zwischen Harlingen und Kornwerderzand wurde 2012 ausgebaggert, um die Barre zu beseitigen (etwa einen Meter tiefer). Danach ist Boontjes für die meisten Boote bei allen Gezeiten befahrbar. Die bislang untiefste Stelle: Boontjes Drempel noordzijde zwischen BO 31 - BO 37 (MV = 1,4m) 0,9 Meter (Tiefentabelle Waddenzee / holländisches Wattenmeer).

Nachtrag der Redaktion, Stand März 2013: Die Barre im Boontjes ist ausgebaggert worden. Die minimale Tiefe beträgt nun 3,20 NAP.
Für den Referenoot/Harlingen gilt: LAT= NAP minus 134 cm. Macht also minimal 1,86 Meter bei LAT.

Die Pressemitteilung von Rijkswaterstaat:

Rijkswaterstaat start 1 oktober met het baggeren van de vaargeul Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes). De scheepvaart moet rekening houden met tijvensters om de drempel in Boontjes te kunnen passeren. De werkzaamheden duren tot eind december, onvoorziene omstandigheden zoals storm en ijsgang voorbehouden.

De dieptebeperking in de vaargeul Boontjes vormt voor de scheepvaart tussen Amsterdam en Harlingen een belemmering. Door de drempel uit de vaargeul te verwijderen verbetert de doorstroming voor de scheepvaart.

Project Drempelverwijdering Boontjes

In de vaarweg Boontjes, tussen Harlingen en Kornwerderzand zit een drempel in de bodem. Over een lengte van ongeveer 2 kilometer is de vaarweg daar ondieper (2,80 onder NAP). De komende maanden wordt de vaargeul gebaggerd om de drempel te verwijderen.

Na afronding van de werkzaamheden is de vaargeul Boontjes grotendeels 3,80 meter onder NAP en 100 meter (bodem) breed. Gezien de complexiteit van het verleggen van kabels en leidingen zal dit gedeelte in een later stadium worden aangepakt, naar verwachting in 2013. Op dit deel (240 meter) is de diepte 3,20 tot 3,50 onder NAP).

In 2009 hebben Rijkswaterstaat en de Provincie Fryslan in een bestuursovereenkomst vastgelegd dat ze samen werken aan de drempelverwijdering in Boontjes. De voorbereidende onderzoeken en het aanvragen van de benodigde vergunningen (planstudie) is uitgevoerd door de Provincie Fryslan. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering en het beheer en onderhoud van de vaargeul.

Quelle: Rijkswaterstaat.

Was man für Törns in der Waddenzee wissen muss

Die Stevinsluis in Den Oever von oben. Die Schleuse Den Oever verbindet am Abschlussdeich Wattenmeer und IJsselmeer.

Törntipps fürs niederländische Wattenmeer / Waddenzee Vom Projekt "Varen doe je samen!" (Partnerschaftliche Schifffahrt) wurden Törnbeschreibungen im niederländischen Wattenmeer "Routes over de Waddenzee" veröffentlicht.

Es gibt Infos, Routenbeschreibungen und farbige Detailkarten zu Törns in den Gezeitengewässern von Den Oever bis Delfzijl. Tipps zum Schleusen sowie Infos über Funkkanäle, Fahrwasser.

Tückische Hafeneinfahrt auf Vlieland

Vlieland Marina, Jachthaven/Yachthafen/Waddenhaven - airviewl/ luchtfoto by Yachtfernsehen.com: Die Ansteuerung gilt bei starkem Strom als anspruchsvoll. Tipp: Von der roten Tonne aus gerade anfahren, dann hat man Zeit, den Vorhaltewinkel einzusteuern. Und immer mit gut Speed!
Auch die Häfen im niederländischen Wattenmeer werden unter strengen Maßgaben wieder geöffnet.

Vlieland: gefährliche Hafeneinfahrt

Ansteuerung / aanloop Vlieland waddenhaven / veilig in de haven van Vlieland vaaren: Nur bei Stillzeit kann man schräg wie auf dem Foto hineinfahren. Ansonsten sollte man erst bis zur roten Tonne fahren und dann erst in Richtung Hafeneinfahrt abdrehen: Dann hat man Zeit, sich auf den Strom einzustellen. Immer mit Speed hinein! Sonst macht Bekanntschaft mit einem der Pfähler: Paal 5 ist besonders beliebt und als "Knuffelpaal" berüchtigt.

Im niederländischen Wattenmeer/Wadddenzee gilt die Einfahrt in den Yachthafen auf Vlieland als besonders tückisch: Bis zu vier Knoten Strom rauschen an der nur 16 Meter breiten und sich schnell verengenden infahrt vorbei. Tipp: Nicht direkt einbiegen, das könnte an den Pfählen enden, sonder bis zur roten Antsuereungstonne fahren und erst von dort versuchen, genau in die Einfahrt zu halten. Dann kann man den Strom gut einschätzen und den Vorhaltewinkel "einstellen". Wichtig: Gut Speed geben und in der Einfahrt sofort gegensteuern. Oft bläst es dazu noch aus Südwest, also gut aufpassen.

Hier als PDF-Download Tipps von Profis.

Gratis Download: Gezeitenrechner QuickTide

Workum (SP) QuickTide ist ein von Wim Blankenstijn entwickeltes Programm zur Gezeitenberechnung. Es ist der Renner in den Niederlanden und seit 2012 auch auf Deutsch und für die ostfriesischen Inseln (mit möglichen leichten Abweichungen) erhältlich.

Neu: QuickTide gibt es auch als App für Android-Smartphones für 4,99 Euro bei Google Play, zur Dowload-Seite.

QuickTide zeigt flächendeckend (über 40 Orte) die Wassertiefen in den gesamten Niederlanden sehr genau an, auf den Dezimeter genau. Angrenzende Gewässer, wie zum Beispiel das deutsche Wattenmeer, Belgien und England (Antwerpen bis Nieuwpoort, Ramsgate, Dover) sind mit einer leichten Ungenauigkeit von etwa einer halben Stunde ebenfalls enthalten.

QuickTide berechnet:

• Hoch- und Niedrigwasserzeiten
• Gezeitenvorausberechnungen auf 10 Minuten genau
• die Gezeiten mit korrigierten Abweichungen
• Spring- oder Nipptide
• eine Gezeitengrafik
• Zeitpunkte zum Trockenfallen und Wiederaufschwimmen
• Nach Festkommen: Wann fällt man trocken, wann kommt man wieder frei?
• das Zeitfenster zum Passieren eines Wattenhochs
• ob man im Tidenrevier noch unter einer Brücke durchkommt. QuickTide ist damit interessant, um die Watten zu befahren, aber auch um Berechnungen für das Delta durchzuführen.

QuickTide steht gratis zum Download zur Verfügung. Wim Blankenstijn: "Ich habe QuickTide ursprünglich für meinen Eigengebrauch entwickelt, als Hobby. Gerne teile ich das Programm mit meinen Wassersportkollegen. Sehr gerne höre ich Eure Rückmeldung per E-Mail und würde mich auch über einen Eintrag im Gästebuch freuen. Das Programm hat keine Einschränkungen. Nur die Option ,Update via Internet' ist den Unterstützern und Sponsoren des Programms vorbehalten."

Gratis-Download des Gezeitenrechners QuickTide.

QuickTide und WaypointsGPS

QuickTide kooperiert seit Version 2010 nahtlos mit WaypointsGPS. Es wird nun auch zusammen mit dem Programm ausgeliefert. Näheres hierzu unter www.waypointsgps.nl.

Gezeitentabellen für die Niederlande

Gezeitenkalender des BSH: Hoch- und Niedrigwasserzeiten für die Deutsche Bucht und deren Flussgebiete.

Vorsicht bei den Gezeitenfafeln für die Niederlande bei den Wasserstandsangaben: In den Niederlanden / Holland sind Tiefenangaben meist bezogen auf NAP. Was es damit auf sich hat und wie man NAP zum internationalen Bezugssystem LAT umrechnet, weiter unten.

Tipp:
Die Gezeitentafeln (Hochwasser, Niedrigwasser mit Wasserstand und Mondphasen) für Holland/Niederlande/Nordseeküste gibt es tageweise oder für die einzelnen Monate als PDF bei live.getij.nl - mit NAP- oder LAT-Angaben.

Gezeitentafeln / Gezeitentabellen Holland - Hochwasser, Niedrigwasser, Wasserstände: Auf den Internetseiten vom Watersportalmanak findet man die Gezeitentabellen für die Niederlande fürs gesamte Jahr.

Die aktuellen Wasserstände der KNMI (Golfhoogtes en waterstanden Nederlandse kust).

Beim deutschen BSH dagegen hat man das Internetzeitalter schlicht verpennt: Gezeitentafeln / Gezeitentabellen für die deutsche Nordseeküste gibt es online nur für jeweils eine Woche, www.bsh.de.

Holz-Medium, man glaubt es kaum: Den Gezeitenkalender Nordsee mit den Gezeitentafeln fürs gesamte Jahr geben die Beamten des Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) immer noch nur als Print-Version für 2,60 Euro heraus. (Gezeitenkalender 20xx, Hoch- und Niedrigwasserzeiten für die Deutsche Bucht und deren Flussgebiete, ISBN-10: 3869873302; ISBN-13: 978-3869873305).

Springverspätung holländische Küste

Die Springverspätung an der holländischen / niederländischen Küste beträgt etwa zwei Tage.

Es gilt also:

Springzeit ist zwei Tage nach Neumond und zwei Tage nach Vollmond, Nippzeit ist zwei Tage nach dem ersten Viertel und zwei Tage nach dem letzten Viertel.

Along the Dutch coast spring tide is two days after New Moon and two days after Full Moon, neap tide two days after First Quarter and two days after Last Quarter.

Langs de Nederlandse kust treden springtij en doodtij overigens niet op tijdens volle maan en nieuwe maan, noch tijdens eerste kwartier en laatste kwartier, maar ongeveer twee dagen later.

Gezeitenrechnung - Vordruck zum Download

Bei Sailpress.com gibt es ein Formular für die Gezeitenrechnung - alles, was der Schlickrutscher im Umgang mit Mondphasen, Bezugsorten, Springverstätung und Gezeitentafeln braucht. Mehr

Wassertiefen in Wattfahrwassern / Waddenzee

Wie tief sind die Wattfahrwasser im Wattenmeer (Waddenzee) in den Niederlanden? Nicht leicht zu beantworten: Die Tiefen ändern sich ständig.

Auf den Internetseiten des Watersportalmanak gibt es diese Tabelle (Waddenzee West diepgang) mit Tiefen in den einzelnen Fahrwassern im Wattenmeer. Sie sind, wie grundsätzlich alle Angaben in einem Gezeitengewässer, mit Vorsicht zu genießen: Wind und Strom sorgen für ständige Veränderungen. Im Zweifelsfall die Hafenmeister löchern oder die Verkehrszentrale Brandaris via UKW-Kanal 2 (gibt Tiefen in NAP an!) um Rat fragen.

Die aktuellen Wassertiefen in den holländischen Wattfahrwassern gibt es auch hier: www.defensie.nl/marine/hydrografie/baz/lijsten/

TIPP: Die Wassertiefen 2012 in den niederländischen Wattfahrwassern von www.Hydro.nl (Dieptestaat / List of depth) - PDF-Download - ausdrucken und mitnehmen!

TIPP: Aktuelle Tiefentabellen von Wadvaarders.nl für die niederländische Waddenzze (Wattenmeer): Auch als Excel-Tabelle, in der man seinen eigenen Tiefgang eintragen kann - farblich wird dann angezeigt, wann man wo noch rüberkommt. Berechnungen nach der Zwölferrregel. Sehr praktisch!

Die tagesaktuellen Wasserstände per Handy/Mobilephone/GSM/PDA abfragen
(Quelle: www.actuelewaterdata.nl/waterstand):

WAP (in Tabellenform): www.actuelewaterdata.nl/wap
iMode (in Tabellenform): www.actuelewaterdata.nl/imode
PDA (als Grafik): www.actuelewaterdata.nl/pda

Und niemals einem anderen Segler (schon gar keinem Plattbodenschiff) hinterherfahren, in der irrigen Annahme, "der kennt sich aus, und wo der drüberpasst, schaff' ich's auch": Manch einer ist einfach nur bekloppt oder hat einen ungeahnt geringen Tiefgang oder soeben den Hubkiel hochgekurbelt...

ACHTUNG: Bei Wasserstandsangaben in Holland immer darauf achten, ob sich die Angaben auf LAT oder NAP beziehen!
NAP ist der Normaal Amsterdams Peil, kurz NAP, aus dem 17. Jahrhundert - so eine Art mittlerer Wasserstand der Nordsee. Es entsprach dem früheren deutschen Normalnull.

Wassertiefen der niederländischen Wattfahrwasser

Infos zu den aktuellen Wassertiefen der Wattfahrwasser in Holland / den Niederlanden gibt es hier:

http://www.defensie.nl/marine/hydrografie/baz/lijsten (NL) und http://www.defensie.nl/english/navy/hydrographic_service/ntm/lists/ (Englisch).

Eine praktische Excel-Liste, die für den eigenen Tiefgang die Wassertiefen Zeitfenster ausrechnet, gibt es bei www.nautin.nl (Recentste Wadvaarders-dieptestaat).

Wassertiefen in Holland: NAP oder LAT

Wassertiefen in Holland werden von den Verkehrszentralen auf NAP bezogen bekannt gegeben. Hier die Umrechnung zu einer brauchbaren Wassertiefenangabe.

Von NAP zu LAT - Umrechnung

Wie rechnet man die Wasserstandsangaben in Holland, die meist bezogen auf Normaal Amsterdams Peil (NAP) bekanntgegeben werden, in brauchbare Wassertiefen um?

LAT:
Lowest Astronomical Tide, also der denkbar niedrigste Wasserstand, der nur noch vom Wind gesenkt werden kann. Die Kartentiefen sind in LAT angegeben.

NAP: normaal amsterdam peil

Die Hoch- und Niedrigwasser in den Niederlanden werden in den Gezeitentafeln meist auf bezogen auf NAP angegeben: z.B. minus 80 cm, oder plus 120 cm

Jeder Bezugsort hat eine unterschiedliche Tiefe gegenüber gegenüber NAP, zum Beispiel Vlieland: -148 cm.

Die einzelnen Bezugsorte unterscheiden sich aber nur um wenige Zentimeter.

Rechenbeispiel 1: Umrechnung NAP/LAT

HW Vlieland ist mit 105 cm angegeben.
Kartentiefe (LAT) ist 350 cm
Vlieland: -148

350 + 148= 490 cm (NAP) + 105= 603 cm Wassertiefe

Beispiel 2, Umrechnung NAP/LAT:

LW
Vlieland ist mit -126 angegeben
Kartentiefe (LAT) ist 160 cm

160 + 148= 308 cm (NAP) - 126=182 cm Wassertiefe


Historisches: Der Normaal Amsterdams Peil (NAP) entsprach dem mittleren Hochwasser auf dem IJ vor der Eindeichung im Jahre 1872.

Watt schützen: verbotene Gebiete

Fast das gesamte Wattenmeer steht unter Naturschutz. Der deutsche Teil (bis auf die großen als Schifffahrtsrouten wichtigen Flussmündungen) ist als Nationalpark geschützt. Der dänische Teil folgte 2009, der niederländische unterliegt einem komplexen Geflecht aus verschiedenen Schutzmaßnahmen. Der schleswig-holsteinische, niedersächsische und niederländische Wattenmeerbereich gehört seit dem 26. Juni 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe.

Das gilt es zu schützen.

In den niederländischen Seekarten 1811 und 1812 sind verbotene Gebiete nach Artikel 20 mit den jeweiligen Verbotszeiten eingezeichnet. Sie liegen bei Ameland, Den Oever, Kornwerderzand, Jacobsruggen (Terschelling), Rottumerplaat und Horsbornzand (Eemshaven).

Mehr Infos:

www.varendoejesamen.nl

www.wadvaarders.nl

Die Wassertiefen in den niederländischen Seekarten beziehen sich seit 2007 auf LAT (Lowest Astronomical Tide), also den niedrigst möglichen Gezeitenstand - wie auch in den deutschen Seekarten. Nur Wind und Luftdruck können es noch flacher werden lassen: Ab Windstärke 5 erhöht oder senkt der Wind den Wasserstand.

Wie der Wind die Wassertiefe beeinflusst - Regeln:

Wind aus E senkt den Wasserstand um 0,5 Meter
Wind aus SW erhöht den Wasserstand um 0,25 Meter
Wind aus W bis NW erhöht den Wasserstand um 0,5 Meter


Sind Tiefenangaben unterstrichen, bedeutet das: Diese Stelle fällt trocken.

Wasserstände berechnen mit Quicktide-Programm (Gratis-Download): www.quicktide.nl

Vlieland von oben - mit Hafen und Leuchtturm

Flight over Vlieland and lighthouse - by Yachtfernsehen.com

Yachthäfen: Texel, Vlieland, Terschelling

Vlieland, Yachthafen: Wenn diese beiden roten Lichter brennen beziehungsweise zwei rote Flaggen an der Hafeneinfahrt wehen, ist der Jachthaven Vlieland voll.

Texel:
www.waddenhaventexel.nl
Kanal 31 (Waddenhaven Texel)
(Gratis Internet)

Knatterdosen:
TukTuk-Express, Dreirad-Verleih,

Vlieland:
www.waddenhavenvlieland.nl
Kanal 12 (Havendienst Vlieland)

Ist der Yachthafen Vlieland voll, werden zwei rote Flagen (Lichter) an der Hafeneinfahrt gezeigt.

Auch Brandaris (Kanal 2) meldet (ungerade Stunden +30), wenn Häfen dicht sind.
Ist Vlieland voll und geschlossen, kann man westlich des Fährhafens ankern.

Bei Starkwind oder Sturm gilt Vlieland aber als Schutzhafen: Auf Meldungen zum Einlauf-Procerede via Marifoon-Kanal 12 achten! Der Hafenmeister holt die Yachten meist mit dem Schlauchboot rein. Mehr Infos, wenn der Yachthafen Vlieland mal wieder voll ist, gibt's hier.


Terschelling:
www.jachthaventerschelling.nl
Kanal 31 (Passantenhaven Terschelling)

Achtung: Brandaris (Kanal 2) meldet auch für Terschelling schon mal einen vollen Hafen. Dann ist aber meist nur der Gemeindehafen mit den Plattbodenschiffen gemeint. Im Zweifel nachfragen!


Den Helder:
K M J C - Koninklijke Marine Jacht Club
http://www.kmjc.eu

Seekartennull, LAT und LLWS - was gilt jetzt?

Seit 2005 gilt an den Nordseeküsten einheitlich das neue Seekartennull (SKN) LAT (Lowest Astronomical Tide): Im Gegensatz zum bisherigen (deutschen) MSpNW (Mittleres Springniedrigwasser) gibt LAT die Gewissheit, dass nur langanhaltende Winde den Wasserstand noch unter LAT senken können. LAT bedeutet also so viel wie Niedrigstes Springniedrigwasser.

Auch die Niederländischen Karten haben seit einigen Jahren als Seekartennull LAT.

Als niederländische Besonderheit gibt es noch die Wasserstandsangaben in NAP (Normaal Amsterdams Peil).

Infos zum neuen Seekartennull (SKN) LAT gibt es beim BSH (PDF-Download).

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Einige von ihnen sind für den Betrieb der Seite technisch notwendig. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Wenn Sie auf dieser Seite bleiben, stimmen Sie dem zu. Alles Weitere finden Sie in der Datenschutzerklärung. Erweiterte Einstellungen